Geachte relatie,

Graag uw aandacht voor het volgende:

Helaas zijn we zeer onlangs slachtoffer geworden van misbruik van onze gegevens zoals die vermeld staan op onze site. Zelfs is hiervoor mijn profielfoto gebruikt.

Berichten met betrekking tot wijzigingen van welke aard dan ook, onder andere banknummer etc., moeten niet serieus genomen worden.

Dringend verzoek bij de geringste twijfel met mij persoonlijk contact op te nemen via het u bekende mobiele nummer.

Met vriendelijke groet,

Olof van Weert